Grasland wateren en afwateren

Deze website is in opbouw. Meer info op de voorpagina.


men denkt vooral aan Lommel en Neerpelt/Bergeijk, maar ook in Elen, Achel, Lozen, ... en men was hier waarschijnlijk al vroeger mee bezig, maar niet op zo een grote schaal
http://www.vlaanderen-vakantieland.be/wat-te-doen/bezoek-en-beleef/natuur/domeinbos-de-warande-604974.jsp

watering, wetering, vloeiweide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiweide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiveld

http://www.chbeheer.nl/elementen/vloeiweide-en-vloeiveld

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081049&lemmodern=vloeiweide
Weide die van tijd tot tijd bevloeid wordt, inz. met water dat vruchtbaar slib bevat.

nonke Jan: bed en zouw elk jaar zouwen, om op die plaats drogere plekken te hebben door waterafvoer ( met bërg) om het te betreden en om het maaisel droog te kunnen laten liggen in de periode waarin het maaisel gekeerd werd
elke winter overstroomde de beek over de wetering
beemd was droger dan wetering, beemd is eerder een weide

vloeiwerk
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081035.re.79&lemmodern=vloeiwerk

vlie(t)land (ook veldnaam)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080963&lemmodern=vlietland

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/vloeiweide.htmlBoheest - Bewustwording, waardering en kennis van bomen, struiken en lagere vegetatie!
www.boheest.org - info@boheest.org