Houtopslag

Deze website is in opbouw. Meer info op de voorpagina.stapel houtmijt (ook mutsaardenmijt)
rechtop zette,, ook om water uit te laten lopen (populier?)
"Van een pas gevelde boom is een stam nog zeer nat, het water kan er zelfs uitdruipen."
bron: http://www.zaagmolen.nl/zagen/bomenenplanken2.htm
bron: collega Paul, Guido Dreesen?
Boheest - Bewustwording, waardering en kennis van bomen, struiken en lagere vegetatie!
www.boheest.org - info@boheest.org